Tiltag under Corona krisen

PT. står en del af vores indsatser stille grundet den omfattende nedlukning.

Vi ser også at særligt de frivillige medvandrer og familiehjælpere holder fast i kontakten enten på gåture eller digitalt. Restriktionerne ændrer sig hele tiden. Heldigvis er vores frivillige fornuftige og overvejer helbredstilstand og de risikofaktorer der måtte være forbundet med udførelsen af deres frivillige arbejde.

Læs mere her om de enkelte områder

Praktisk Hjælp vil den kommende tid, vurdere hver enkelt sag om det er forsvarligt i forhold til frivilliggruppen og den enkelte opgave.

Medvandrer og Familiehjælp Det vurderes om det er  forsvarligt ikke at komme i borgerens hjem. Mange borgere i pågældende indsatser er ensomme, der opfordres til at holde kontakten på telefon, Face Time eller gå ture

Økonomisk Rådgivning holder pause, når kommunens medarbejdere igen kan være med overvejes at genoptage indsatsen, hvor men mødes primært i de frivilliges kirker, da der er plads til afstand.

MADDELING er på pause

TVRZ Genoptages fra April såfremt forsamlings forbuddet et oppe på min. 50 personer.

Tak til vores støtter: