Tiltag under Corona krisen


 

Mange frivillige er stadig igang. Vi ser at vores frivillige er gode til at være fornuftige og overveje helbredstilstand og de risikofaktorer der måtte være forbundet med udførelsen af deres frivillige arbejde.

Læs mere her om de enkelte områder

Praktisk Hjælp vil den kommende tid, vurdere hver enkelt sag om det er forsvarligt i forhold til frivilliggruppen og den enkelte opgave.

Medvandrer og Familiehjælp Det vurderes om det er  forsvarligt ikke at komme i borgerens hjem. Mange borgere i pågældende indsatser er ensomme, der opfordres til at holde kontakten på telefon, Face Time eller lignende.

Økonomisk Rådgivning er igang igen, men mødes primært i de frivilliges kirker, da der er plads til afstand.

MADDELING er delvis igang igen og får overskudsmad fra sponsormiddage.

Tak til vores støtter: