Succes samarbejdet om Diakoni bredes ud til nye byer

 

Kirkernes Sociale Arbejde opretter, i partnerskab med Blå Kors Danmark, et nationalt ressourcecenter, der skal styrke lokalt samarbejde om det sociale arbejde i danske kirker. 

Fra august 2020 og 2 år frem modtog Kirkernes Sociale Arbejde et tilskud fra Borg fonden. Det gør at man kan beskæftige sig med at udbrede den samarbejdsmodel, man arbejder med både i Silkeborg, Århus og Græsted. Endvidere vil man dele de gode erfaringer om diakoni og skabe inspiration på tværs af landets forskellige kirker.

Du kan læse mere om det fælles diakonale på ksa-danmark.dk

Diakonale ledere savner viden

Nogle af de største udfordringer for den kirkelige diakonale praksis er manglende viden og samarbejde. Derudover føler mange diakonale ledere sig alene i deres arbejde. Det viser en undersøgelse foretaget af Suell Group, som sammen med det vellykkede samarbejde i Silkeborg og andre byer danner grundlag for et nyt diakonalt ressourcecenter. Visionen er at give frivillige adgang til viden, ressourcer og lokalt netværk, som udruster dem til at gøre sig gældende i lokalsamfundet. 

Et styrket samarbejde gør en forskel 

Kirkernes Sociale Arbejde er et netværk af kirker, der gennem syv år har arbejdet på at styrke samarbejdet kirkerne imellem, samt samarbejdet med det kommunale. Netværket startede i Silkeborg, hvor Kirkernes Sociale Arbejde har gode erfaringer med organisering af frivillige og samarbejde med det kommunale. Gennem samarbejdet rækker man i Silkeborg ud til mere end 500 borgere årligt. Og det er en forskel man kan mærke i Silkeborg. 

”Kirkernes Sociale Arbejde har været til glæde og gavn for Silkeborg Kommune og endnu mere for alle dem de hjælper hver dag. Jeg er sikker på, at mange byer i Danmark vil have stor glæde af et KSA-Netværk i deres kommune.” Fortæller Johannes Brødsgaard der er viceborgmester i Silkeborg Kommune. 

Det Kirkernes Sociale Arbejde er lykkedes med, er et styrket samarbejde mellem kirkerne. Ved at samarbejde og organisere de frivillige ressourcer, har de erfaret, at man kan nå ud til flere borgere og gøre en større forskel. Sammen formår kirkerne i Silkeborg at samle mere end 150 frivillige, der hvert år rækker ud til mere end 500 medborgere i udsatte livssituationer gennem Maddeling, Praktisk hjælp og meget andet. Disse erfaringer har man med succes udbredt til Aarhus og Græsted, og nu ønsker Kirkernes Sociale Arbejde at styrke det lokale samarbejde mellem kirker i hele Danmark. 

Drømmen er at kirkerne igen skriver diakonal historie 

Visionen for Kirkernes Sociale Arbejde er at sætte kirkerne i stand til igen at være en større del af den historie, der skrives om det danske omsorgsarbejde og blive en aktiv medspiller i lokalområderne. De vil samtidig gøre samfundet opmærksom på den forskel man kan gøre, når kirker arbejder sammen med de øvrige dele af civilsamfundet. 

  • Vi ønsker at være katalysatorer for at lokale kirker rækker ud i omsorgsarbejdet. Civilsamfundet kan levere økonomi. Vi kan levere praktisk hjælp og omsorg, fortæller Kurt. 

Kirkernes Sociale Arbejdes fokus frem til sommeren 2022 er at støtte opstarten af nye KSA-Netværk. Og derudover at finde samarbejdspartnere, der sammen med Kirkernes Sociale arbejde kan udarbejde inspirations materiale og viden, der kan støtte frivillige og ledere på tværs af diakonale projekter. 

Tak til vores støtter: