Hvad er Kirkernes Sociale Arbejde?

 

KSA er et netværk af kirker og menigheder i Silkeborg og omegn, som sammen ønsker at række Guds kærlighed ud til mennesker gennem konkret hjælp og omsorg. 

KSA er Silkeborgs største frivillige aktør og har hvert år kontakt med ca. 500 voksne og børn og 70% af dem vi hjælper henvises fra kommunen. I Årsrapporten for 2020 inviteres du bag om KSA Silkeborgs arbejde.

KSA`s Vision:

  • at bringe praktisk hjælp, omsorg og håb til mennesker, der kæmper med livet
  • at formidle Guds kærlighed til mennesker

Formålet med kirke Netværket

  • at inspirere kirker / menigheder til diakoni
  • at formidle konkret diakonalt arbejde

 

Menneskesyn: 

Vi mener at ethvert menneske er unikt skabt af Gud. Vi anser mennesker som lige-værdige, og ethvert menneske har krav på at blive respekteret som medmenneske.

Når vi rækker ud gennem diakoni er det gennem praktisk hjælp og omsorg. Ønsker medborgeren at tale om tro og høre mere om, hvad kirkerne tilbyder, gør vi naturligvis gerne dette, men kun på medborgerens foranledning.

Organisation:

KSA ledes af en styregruppe, valgt blandt netværket bestående af tovholderne fra de tilknyttede kirker og menigheder.

Geografisk er arbejdsområdet Silkeborg og nærmeste omegn. Blå Kors er en del af netværket og er netværkets juridiske enhed.

KSA ledes i det daglige af projektlederen (se Kontakt) i samarbejde med styregruppen. De overordnede beslutninger træffes af netværksmødet, hvor alle de tilknyttede kirker, menigheder og Blå Kors er repræsenteret.

KSA samarbejder med Frivilligcentret i Silkeborg. 
Se Frivilligcentrets hjemmeside.

Hvem står bag:

Disse kirker og menigheder er med i netværket Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg:

i samarbejde med: Blå Kors Danmark

 

Giv 330 frivillige
hænder en hånd

Et partnerskab med KSA styrker virksomheders CSR-profil og åbner nye netværk blandt de øvrige samarbejdspartnere inden for sporten, kommunen og erhvervslivet.

Læse mere om hvordan du støtter os her.

Tak til vores støtter: