Hvad er Kirkernes Sociale Arbejde?

I KSA Silkeborgs Årsrapport 2020 inviterer vi dig bag om KSA Silkeborgs arbejde.

KSA er et netværk af kirker og menigheder i Silkeborg og omegn, som sammen ønsker at række Guds kærlighed ud til mennesker gennem konkret hjælp og omsorg. KSA er Silkeborgs største frivillige aktør og har hvert år kontakt med ca. 500 voksne og børn. 70% af dem vi hjælper henvises fra kommunen, som sætter stor pris på den frivillige indsats.

Vores tilbud spænder bredt fra at hjælpe den udsatte alene mor med en flytning, til at tilbyde den ensomme og psykisk sårbare en besøgsven. Vi støtter også udsatte familie med gratis måltider eller en frivillig familiehjælper, som kan støtte gennem en svær periode i livet. Gennem meningsfulde aktiviteter, glæder vi børn i udsatte boligområder og frivillige Økonomiske Rådgivere hjælper hvert år økonomisk udsatte borgere til nyt håb. Mange af vores kirker har også fællesskaber, som står klar til at invitere indenfor. 

KSA frivillige supplerer ofte den kommunale indsats og de møder nogle gange kommentarer som “det har redet mig, at jeg vidste i kom med Mad” eller ”Nu kan jeg smile igen, det giver mig mod til at leve igen” 

 

KSA`s Vision:

  • at bringe praktisk hjælp, omsorg og håb til mennesker, der kæmper med livet
  • at formidle Guds kærlighed til mennesker

 

Formålet med kirke Netværket

  • at inspirere kirker / menigheder til diakoni
  • at formidle konkret diakonalt arbejde

 

Menneskesyn: 

Vi mener at ethvert menneske er unikt skabt af Gud. Vi anser mennesker som lige-værdige, og ethvert menneske har krav på at blive respekteret som medmenneske.

Når vi rækker ud gennem diakoni er det gennem praktisk hjælp og omsorg. Ønsker medborgeren at tale om tro og høre mere om, hvad kirkerne tilbyder, gør vi naturligvis gerne dette, men kun på medborgerens foranledning.

Organisation:

KSA ledes af en styregruppe, valgt blandt netværket bestående af tovholderne fra de tilknyttede kirker og menigheder.

Geografisk er arbejdsområdet Silkeborg og nærmeste omegn. Blå Kors er en del af netværket og er netværkets juridiske enhed.

KSA ledes i det daglige af projektlederen (se Kontakt) i samarbejde med styregruppen. De overordnede beslutninger træffes af netværksmødet, hvor alle de tilknyttede kirker, menigheder og Blå Kors er repræsenteret.

KSA samarbejder med Frivilligcentret i Silkeborg. 
Se Frivilligcentrets hjemmeside.

Hvem står bag:

Disse kirker og menigheder er med i netværket Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg:

i samarbejde med: Blå Kors

Giv 330 frivillige
hænder en hånd

Et partnerskab med KSA styrker virksomheders CSR-profil og åbner nye netværk blandt de øvrige samarbejdspartnere inden for sporten, kommunen og erhvervslivet.

Læse mere om hvordan du støtter os her.

Tak til vores støtter: