Hvad er Kirkernes Sociale Arbejde?

KSA er et netværk af kirker og menigheder tilknyttet Evangelisk Alliance i Silkeborg og omegn, der på trods af forskelle ønsker at række Guds kærlighed ud til mennesker gennem konkret hjælp og omsorg. 

Siden opstart i 2013 er vi blevet Silkeborgs største frivillige aktør og har hvert år kontakt med ca. 300 borgere, både voksne og børn. Ca. 90% henvises fra kommunen. Vi oplever, at vi med frivillighed arbejder i et felt, hvor vi både supplerer det kommunale, og andre gange er dem der er der, når der ikke er andre til at gi` en hånd med.

Formålet:

  • at inspirere kirker / menigheder til diakoni
  • at formidle konkret diakonalt arbejde

Vision:

  • at bringe praktisk hjælp, omsorg og håb til mennesker, der kæmper med livet
  • at formidle Guds kærlighed til mennesker

Grundlag:

Vi bygger på det kristne livs- og menneskesyn og værdier, som respekt og ligeværdighed ud fra tanken om, at alle har ret til et godt liv, og er elsket og ønsket af Gud. Vi ønsker at give det videre, vi selv har modtaget. Guds kærlighed er både udgangspunkt, forbillede og drivkraft i vores arbejde.

Menneskesyn: 

Vi mener at ethvert menneske er unikt skabt af Gud. Vi anser mennesker som lige-værdige, og ethvert menneske har krav på at blive respekteret som medmenneske.

Når vi rækker ud gennem diakoni er det gennem praktisk hjælp og omsorg. Ønsker medborgeren at tale om tro og høre mere om, hvad kirkerne tilbyder, gør vi naturligvis gerne dette, men kun på medborgerens foranledning.

Organisation:

KSA ledes af en styregruppe, valgt blandt netværket bestående af tovholderne fra de tilknyttede kirker og menigheder.

Geografisk er arbejdsområdet Silkeborg og nærmeste omegn. Blå Kors er en del af netværket og er netværkets juridiske enhed.

KSA ledes i det daglige af projektlederen (se Kontakt) i samarbejde med styregruppen. De overordnede beslutninger træffes af netværksmødet, hvor alle de tilknyttede kirker, menigheder og Blå Kors er repræsenteret.

KSA samarbejder med Frivilligcentret i Silkeborg. 
Se Frivilligcentrets hjemmeside.

Hvem står bag:

Disse kirker og menigheder er med i netværket Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg:

i samarbejde med: Blå Kors

Giv 330 frivillige
hænder en hånd

Et partnerskab med KSA styrker virksomheders CSR-profil og åbner nye netværk blandt de øvrige samarbejdspartnere inden for sporten, kommunen og erhvervslivet.

Læse mere om hvordan du støtter os her.

Tak til vores støtter: