Nyt berigende partnerskab

Kirkernes Sociale Arbejde er i juni trådt ind i projektet ”Flere i fællesskaber” som er et fireårigt udviklings- og forskningsprojekt som fra 2020-2024 skal nedbringe ensomheden i Silkeborg Kommune.

Fællesskabs Guide

Mariane Bech Nedergaard er ansat som Fællesskabs guide i projektet. Er du i kontakt med borger som mangler et fællesskab og som du ikke selv kan hjælpe, står Mariane klar til at hjælpe folk i alle aldre med at møde andre og finde ind i et fællesskab. Mariane er udover at være fælleskabsguide, KSA styregruppemedlem og henviser også til Kirkernes fællesskaber på lige fod med andre fællesskaber.

Nyhedsbrev og spændende virtuelle gå-hjem-møder

Det kan anbefales at tilmelde sig Flere i fællesskabers Nyhedsbreve – her modtager man bl.a. invitationer til en række spændende webinarer og virtuelle gå-hjem-møder som vedr. det frivillige sociale arbejde i vores kommune. Det er fantastisk at vi sammen kan arbejde på tværs om bekæmpelse af ensomhed.

Tak til vores støtter: