Mød to af hverdagens helte fra “Økonomisk Rådgivning”

 

Johannes Skårhøj og Kaj bruger meget af deres fritid på at hjælpe økonomisk udsatte borgere. I sommers blev de interviewet om deres arbejde. Kaj og Johannes er teamledere for de 19 rådgivere som samarbejder om frivillig økonomisk rådgivning. Årligt hjælper de ca.80 borgere, som søger om hjælp til økonomisk overblik hos Kirkerenes Sociale Arbejde i Silkeborg.

Rod i økonomien tynger

Johannes oplever at den hjælp de yder tager tunge byrder at folks skuldre. De fleste borgere henvises til økonomisk rådgivning af kommunens medarbejdere, som ser at folk har mistet modet fordi deres gæld er blevet uoverskuelige. Kaj og Johannes bidrager med overblik, værktøjer og hjælp til at borgeren kan mestre egen økonomi.

Rådgiverne arbejder altid i teams og sammen med borgeren på opgaven, da dialog og selvhjælp er vigtige perspektiver for den langsigtede mestring, som er vigtige for at borgeren få hverdagen til at fungere.

Med støtte fra:

§18 midler fra Silkeborg Kommune

Tak til vores støtter: