Kirkernes Sociale Arbejde – i flere byer

Kirkernes Sociale Arbejde oprettede i 2020 i partnerskab med Blå Kors Danmark, om at opstarte et diakonalt ressourcecenter, der skulle styrke lokalt samarbejde om “det sociale arbejde” i danske kirker og støtte opstarten af nye KSA netværk. 

De senere år har man oplevet, at kirke frivillige flere steder er blevet en aktiv medspiller i omsorgsarbejdet. Stigende ensomhed og en større og mere kompleks offentlig sektor skaber efterspørgsel fællesskab og nærvær. Det giver kirkerne mulighed for at række ud til mennesker i udsatte livssituationer, som et supplement til det kommunale. 

 

Jeg tror vi er nået et break point nu her, og det er det, der begejstrer mig. Det er kirkens nye mulighed for at træde ind i diakonien.

Fortæller Kurt Sørensen, der er formand for Kirkernes Sociale Arbejde.

Viden om menighedsdiakoni

Nogle af de største udfordringer for den kirkelige diakonale praksis er manglende viden og samarbejde. Derudover føler mange diakonale ledere sig alene i deres arbejde. Det viser en undersøgelse foretaget af Suell Group.

Visionen for KSA Danmark er at give frivillige adgang til viden, ressourcer og lokalt netværk, som udruster kirker til at gøre sig gældende i lokalsamfundet. 

 

KSA samarbejdet gør en forskel i Silkeborg 

Kirkernes Sociale Arbejde er et netværk af kirker, der gennem 10 år har arbejdet på at styrke samarbejdet kirkerne imellem, samt samarbejdet med det kommunale.

Netværket startede i Silkeborg, hvor Kirkernes Sociale Arbejde har gode erfaringer med organisering af frivillige og samarbejde med det kommunale. Gennem samarbejdet rækker man i Silkeborg ud til mere end 1000 borgere årligt. Og det er en forskel man kan mærke i Silkeborg. 

 

”Kirkernes Sociale Arbejde har været til glæde og gavn for Silkeborg Kommune og endnu mere for alle dem de hjælper hver dag. Jeg er sikker på, at mange byer i Danmark vil have stor glæde af et KSA-Netværk i deres kommune.”

Fortæller Johannes Brødsgaard Viceborgmester i Silkeborg Kommune.

 

Organisering og fælles ejerskab

Det Kirkernes Sociale Arbejde er lykkedes med, er et styrket samarbejde mellem kirkerne.

Ved at samarbejde og organisere de frivillige ressourcer gennem KSA netværket, er erfaringen at man kan nå ud til flere borgere og gøre en større forskel.

I Århus, Græsted og Silkeborg har KSA været en fælles indgang for kirkerne til det kommunale samarbejde. I Ålborg er man netop nu igang med at konstituere sig, da man fra sommer 2022 ønsker at starter KSA i Ålborg. Her ser man også samarbejdet og “den fælles indgang til kommunen” som noget af det man mangler.

KSA Ålborg starter til sommer 

Kirkernes Sociale Arbejde Danmark har siden 2020, været i kontakt med ledere fra menigheder i 15 byer.

Her er der udvekslet erfaringer om diakoni og Janni V. Lauridsen som er projektleder ser frem til at støtte opstarten af bl.a. KSA Ålborg, som netop har lavet partnerskabsaftale med KSA Danmark og Blå Kors Danmark.  Ålborg har i forvejen en lang række diakonale tiltag og glæder sig til at arbejde sammen om eksisterende tilbud, men også til at starte nye tiltage sammen. 

Flere byer er på vej og KSA Danmark håber på fra sommeren 2022 at finde midlerne til at kunne fortsætte arbejdet “med hjælpe byerne igang”

På www.ksa-danmark.dk kan du følge arbejdet, finde inspiration eller støtte KSA Danmark.

Tak til vores støtter: