Frivillig i KSA

Vores Frivillige er vores Guld, fundamentet for vores arbejde.

Det arbejde Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg formidler er båret af frivillige kræfter. Rundt i Silkeborgs kirker og menigheder er der mange ildsjæle, der brænder for at hjælpe mennesker lokalt.

Frivillighed gør ikke bare en stor forskel for dem, der hjælpes, men også for dem der hjælper. I Kirkernes Sociale Arbejde er kirkerne sammen om at blive bedre til at række Guds kærlighed ud til Silkeborg gennem hjælpsomhed, venlighed og gæstfrihed.

Sådan bliver du frivillig

Vil du vil give en hånd med i en af de mange projekter kirkerne i Silkeborg står bag, og kan tilslutte dig vores formål og vil arbejde ud fra dem, så kontakt vores teamledere som er klar til at hjælpe dig igang.

Hvert område har en teamleder, og skulle du være i tvivl om hvor du passer ind, eller vil vide mere så står teamlederne klar til at hjælpe.

KONTAKT

Vil du registreres som frivillige i vores system, finder du link til Blå Kors Danmarks registrerings-system Collect. Her gemmer vi sikkert dine kontaktinformationer.


Det forventer vi

Du kan tilslutte dig vores formål og arbejde ud fra følgende retningslinjer:

  • Vi rækker ud til dem, som har brug for det, uden forventninger.
  • Vi hjælper i ligeværdighedens fortegn, da vi tror, at Gud har skabt alle mennesker lige og værdifulde.
  • Der tales kun om tro, hvis borgeren selv åbner op for det, men man må gerne være vedkommende, informerende om hjælpe tilbud og inviterende ind i fællesskab fremmende tilbud fra kirkerne.
  • Vi har tavshedspligt og videregiver ikke personfølsomme informationer om borgere. 

På de enkelte områder:

Som frivillig Medvandrer: Når KSA har sørget for et godt match mellem medvandrer og borger, afsætter den frivillige ca. 2-3 timer to gange månedligt, til nærvær og samvær.

Som frivillig Familiehjælper: Er det et krav at du en kvinde. Du skal kunne kan afsætte tid til ugentligt at mødes med en sårbar mor, som du støtter gennem nærvær og i nogle tilfælde en lettere praktisk hånd.

Maddeling: Bliv Madudbringer med et smil. Du bruger ca. 2-3 timer en til to gange om måneden. Det eneste der kræves er tid, lyst og godt humør.

Praktisk medarbejder: Kan du noget med hænderne, rydde op, gøre rent eller bare tage fat? Så bliv en del af et praktisk team som hjælper ca. en gang månedligt eller mere hvis du har lyst.

TVRZ børnemedarbejder: Som frivillig er du en del af et team, som sammen arbejder på at lave sjove aktiviteter i weekender på Resedavej. TVRZ er udendørs aktivitets-events for børn mellem 8 og 12 år som afholdes fra marts-nov. og du bruger ca.6 timer i måneden. 

Økonomisk rådgiver: Har du erfaring med tal, budgetter og Excel-ark, så kan du måske være frivillig Økonomisk Rådgiver i KSA. Du skal være klar til mindst 4 månedlige møder af min 2 timer, samt lidt hjemmeforberedelse.

Sådan støtter vi dig

Vi ønsker at skabe gode rammer omkring det frivillige arbejde. Det gør vi blandt andet ved at der på hvert område er en leder, som har kontakt til de frivillige, eller en teamleder som har kontakt til en team frivillige på deres område.

For at sikre det gode samarbejde bliver du som ny frivillig enten tilbudt en introsamtale eller at være på et team med en erfaren frivillig:

Intro-samtale:  Samtalen har til formål at sikre, at de indbyrdes forventninger bliver grundigt afstemt, at du får en grundig introduktion til dine opgaver som frivillig, at rammer og vilkår bliver afklaret, og at der bliver skabt grobund for et godt og tillidsfuldt samarbejde.

Supervision: Der vil løbende være mulighed for individuel supervision. Men der bliver også inviteret til gruppesupervision.

Frivillig-møder og kurser: Indimellem bliver du inviteret til frivilligmøder og/eller kurser i forhold til det område, du arbejder indenfor.

Sammen gør vi en forskel og som frivillig får du oplæring, coaching og er dækket af en frivillig forsikring hos Blå Kors Danmark. Hos os er der plads til forskellighed og vi oplever at vi sammen gør en forskel ved at den enkelte hjælper, med det man er god til. 

Som frivillig står du aldrig alene. Der er altid tilknyttet en teamleder, som er parat til at hjælpe dig.

Du kan forvente at:

  • Du oplever at være del af et meningsfyldt arbejds fællesskab, hvor vi gør en forskel for mennesker.
  • At vi fælles, gennem en udstrakt hjælpende hånd, arbejder på at bringe håb og nye muligheder.
  • Du får mulighed for at bruge dine evner og kompetencer i dit frivillige engagement.
  • Du får nye erfaringer både menneskeligt og måske fagligt.
  • Du har medindflydelse og mulighed for at bruge dig selv menneskeligt.
  • Du oplever hvad diakoni betyder i praksis.
Sådan bliver du frivillig

Husk også at se vores Retningslinjer

Bliv frivillig

KSA har brug for mange frivillige medarbejdere, for behovet for hjælp og støtte er stort.

Enhver, som vil arbejde loyalt med på KSA’s formål, vision og grundlag, er velkommen som frivillig medarbejder i KSA. Se Om KSA. Det er ikke et krav, at man er medlem af en af de tilsluttede kirker eller menigheder.

Overvej, hvilken opgave du vil passe ind i, og:

Velkommen til at give en kærlig hånd med!

Tak til vores støtter: