Frivillig i KSA

Vores Frivillige er vores Guld, fundamentet for vores arbejde.

Kirkernes Sociale Arbejde formidler frivilligt arbejde, som primært er båret af ildsjæle fra de 8 netværks kirker i Silkeborg og KSA Ans. Sammen brænder vi for at række hjælp ud af kirken, til mennesker i vores lokal område. 

Frivillighed gør ikke bare en stor forskel for dem der hjælpes, men også for dem der hjælper. I Kirkernes Sociale Arbejde inspirerer og øver vi os i at omsætte Guds kærlighed til hjælpsomhed, venlighed og gæstfrihed. I mange af menighederne finder man også fællesskaber som inviterer ind. Læs mere om disse fællesskaber på de enkelte kirkers´ hjemmesider.

Læs mere om Kirkernes fælles indsats i Årsskriftet 2020

Sådan bliver du frivillig

Vil du vil give en hånd med i en af de mange projekter kirkerne i Silkeborg står bag, og kan tilslutte dig vores formål og arbejde ud fra dem, så kontakt vores teamledere som er klar til at hjælpe dig igang. KONTAKT

Er du i tvivl om hvad det kræver, hvor du passer ind, eller andet så står teamlederne klar til at hjælpe. 

Når du starter som frivillig, skal du registreres i vores system. Nederst på siden finder du link til Blå Kors Danmarks registrerings-system Collect. Her gemmer vi sikkert dine kontaktinformationer.


Frivillig områder

Læs om de enkelte områder

Medvandrerordningen: Når du har meldt dig som frivillig, sørger KSA for et godt match mellem medvandrer og borger.  Som frivillig afsættes ca. 2-3 timer to gange månedligt, til nærvær og samvær. Læs mere om Medvandring HER

Familiehjælpen: Frivillige familiehjælpere støtter gennem nærvær og i nogle tilfælde en lettere praktisk hånd, en sårbar forældre. Primært er det hjælp til nye mødre og man hjælper altid en af eget køn. Forventeligt  afsætte tid til at mødes ugentligt.  

Maddeling: Det eneste der kræves er tid, lyst og godt humør. Du deler mad ud en til to gange månedligt sammen med et team.  Læs mere om Maddeling HER

Praktisk Hjælp: Kan du noget med hænderne, rydde op, gøre rent eller bare tage fat? Så bliv en del af et praktisk team, som hjælper med flytninger og andet ca. en gang i kvartalet eller månedligt, hvis du har lyst.

TVRZ Aktivitetsevent: Som frivillig er du en del af et team, som lave sjove aktiviteter i weekender på Resedavej. TVRZ er udendørs aktivitets-events for børn mellem 8 og 12 år som afholdes fra marts-nov. og du bruger 1 lørdag/søndag eftermiddag i måneden. læs mere om TVRZ HER

Økonomisk Rådgivning: Har du erfaring med tal, budgetter og Excel-ark, så kan du måske være frivillig Økonomisk Rådgiver i KSA. Du skal være klar til mindst 4 månedlige møder af min 2 timer, samt lidt hjemmeforberedelse. Læs mere om økonomisk rådgivning HER

KSA forventer

At frivillige arbejder ud flg. retningslinjer:

  • Vi rækker ud til dem, som har brug for det, uden forventninger.
  • Vi hjælper i ligeværdighedens fortegn, da vi tror, at Gud har skabt alle mennesker lige og værdifulde.
  • Der tales kun om tro, hvis borgeren selv åbner op for det, men man må gerne være vedkommende, informerende og inviterende ind i diakonale fællesskaber kirkerne.
  • Vi har tavshedspligt og videregiver ikke personfølsomme informationer om borgere. 

Sådan støtter vi dig

Sammen gør vi en forskel og som frivillig får du oplæring, coaching og er dækket af en frivillig forsikring hos Blå Kors Danmark. Hos os er der plads til forskellighed og vi oplever at vi sammen gør en forskel ved at den enkelte hjælper, med det man er god til. 

Vi ønsker at skabe gode rammer omkring det frivillige arbejde og som frivillig står du aldrig alene. Der er altid tilknyttet en teamleder, som er parat til at hjælpe dig.

For at sikre det gode samarbejde bliver du som ny frivillig enten tilbudt en introsamtale eller at være på et team med en erfaren frivillig:

Intro-samtale:  Samtalen har til formål at sikre, at de indbyrdes forventninger bliver grundigt afstemt, at du får en grundig introduktion til dine opgaver som frivillig, at rammer og vilkår bliver afklaret, og at der bliver skabt grobund for et godt og tillidsfuldt samarbejde.

Supervision: Der vil løbende være mulighed for individuel supervision. Men der bliver også inviteret til gruppesupervision.

Frivillig-møder og kurser: Indimellem bliver du inviteret til frivilligmøder og/eller kurser i forhold til det område, du arbejder indenfor.

Sammen gør vi en forskel og som frivillig får du oplæring, coaching og er dækket af en frivillig forsikring hos Blå Kors Danmark. Hos os er der plads til forskellighed og vi oplever at vi sammen gør en forskel ved at den enkelte hjælper, med det man er god til. 

Som frivillig står du aldrig alene. Der er altid tilknyttet en teamleder, som er parat til at hjælpe dig.

Du kan forvente at:

  • Du oplever at være del af et meningsfyldt arbejds fællesskab, hvor vi gør en forskel for mennesker.
  • At vi fælles, gennem en udstrakt hjælpende hånd, arbejder på at bringe håb og nye muligheder.
  • Du får mulighed for at bruge dine evner og kompetencer i dit frivillige engagement.
  • Du får nye erfaringer både menneskeligt og måske fagligt.
  • Du har medindflydelse og mulighed for at bruge dig selv menneskeligt.
  • Du oplever hvad diakoni betyder i praksis.

Registrer dig som frivillig

Sådan bliver du frivillig

Hent:

Frivillig Håndbog

Husk også at se vores Retningslinjer

Bliv frivillig

KSA har brug for mange frivillige medarbejdere, for behovet for hjælp og støtte er stort.

Enhver, som vil arbejde loyalt med på KSA’s formål, vision og grundlag, er velkommen som frivillig medarbejder i KSA. Se Om KSA. Det er ikke et krav, at man er medlem af en af de tilsluttede kirker eller menigheder.

Overvej, hvilken opgave du vil passe ind i, og:

Velkommen til at give en kærlig hånd med!

Tak til vores støtter: