Frivillig i KSA

Vores Frivillige er vores Guld, fundamentet for vores fælles arbejde. Vi ønsker at tage god hånd om de frivillige, gennem oplæring, uddannelse og coaching. Hos os er der plads til forskellighed og vi oplever, hvordan frivillige i kirkerne sammen gør en forskel, ved at den enkelte hjælper, med det man er god til. 

Leder du efter et aktivt frivilligjob, er Praktisk Hjælp måske noget. Er du mere til relations arbejde er familiehjælpen måske mere dig. Er du i tvivl må du altid kontakte vores Projektleder.

Som frivillig står du aldrig alene. Der er altid tilknyttet en teamleder, som er parat til at hjælpe.

 

Det er vigtigt som frivillig i KSA

 1. Du overholder din tavshedspligt og ikke videregiver personfølsomme oplysninger om borgere til uvedkommende.
 2. Du kan tilslutte dig vores formål og metoder og arbejde ud fra dem. 

Metoder i KSA

 • Vi rækker ud til dem, som har brug for det, uden forventninger.
 • Vi hjælper i ligeværdighedens fortegn, da vi tror, at Gud har skabt alle mennesker lige og værdifulde.
 • Vi glæder os over mangfoldigheden, som gør at vi sammen kan meget mere.
 • Der tales kun om tro, hvis borgeren selv åbner op for det, men man må gerne være vedkommende, informerende om hjælpe tilbud og inviterende ind i fællesskab fremmende tilbud fra kirkerne.

Til gengæld kan du forvente at:

 • Du oplever at være del af et meningsfyldt arbejds fællesskab, hvor vi gør en forskel for mennesker.
 • At vi fælles, gennem en udstrakt hjælpende hånd, arbejder på at bringe håb og nye muligheder.
 • Du får mulighed for at bruge dine evner og kompetencer i dit frivillige engagement.
 • Du får nye erfaringer både menneskeligt og måske fagligt.
 • Du har medindflydelse og mulighed for at bruge dig selv menneskeligt.
 • Du oplever hvad diakoni betyder i praksis.

Sådan bliver du frivillig

Nedenstående finder du link til det sikre Blå Kors-system Collect. Her gemmer vi dine kontaktinformationer. Hvis du ikke allerede er i gang, kontaktes du efterfølgende af den pågældende teamleder fra Kirkernes Sociale Arbejde.

Hvert område har en teamleder,  som sørger for, at alle får en god introduktion. Er du i tvivl om hvor du passer ind, vil vide mere eller har brug har brug for hjælp i dit frivillige arbejde, er du altid velkommen til at kontakte enten temalederne eller projektlederne. På de forskellige områder kan du finde telefonnumre i kontaktrubrikken

 

Medvandrer: Teamlederen sørger for et godt match og formøde mellem medvandrer og ansøger. Herefter ses I mindst to gange månedligt, til samvær.  

Familiehjælpen: Som kvinde kan du gøre en forskel for en sårbar mor, både gennem nærvær og som en praktisk hånd ca. to gange månedligt.

Maddeling: Gratis madudbringning med et smil. Man bruger ca. 2-3 timer en til to gange om måneden. Det eneste der kræves er tid og lyst.

Praktisk medarbejder: Kan du noget med hænderne, rydde op, gøre rent eller bare tage fat? Så vær med på praktisk team en gang månedligt eller mere.

TVRZ børnemedarbejder: TVRZ er månedlige aktivitets-events for børn mellem 8 og 12 år. Du er en del af et frivilligt-team, som sammen arbejder på en aktivitet der interesserer jer alle. 

Økonomisk rådgiver: Har du erfaring med tal, budgetter og Excel-ark, så kan du være frivillig økonomisk rådgiver i KSA. Du skal være klar til mindst to månedlige møder, samt lidt hjemmeforberedelse.


Sådan støtter vi dig

Vi ønsker at skabe gode rammer omkring det frivillige arbejde. Det gør vi blandt andet ved at have en god løbende dialog. For at sikre et godt samarbejde indebærer det følgende at være frivillig i Kirkernes Sociale Arbejde:

Intro-samtale: Når du starter som frivillig kommer du til en introduktionssamtale. Samtalen har til formål at sikre, at de indbyrdes forventninger bliver grundigt afstemt, at du får en grundig introduktion til dine opgaver som frivillig, at rammer og vilkår bliver afklaret, og at der bliver skabt grobund for et godt og tillidsfuldt samarbejde.

Supervision: Der vil løbende være mulighed for individuel supervision. Men der bliver også inviteret til gruppesupervision.

Frivillig-møder og kurser: Indimellem bliver du inviteret til frivilligmøder og/eller kurser i forhold til det område, du arbejder indenfor.

Husk også at se vores Retningslinjer

Bliv frivillig

KSA har brug for mange frivillige medarbejdere, for behovet for hjælp og støtte er stort.

Enhver, som vil arbejde loyalt med på KSA’s formål, vision og grundlag, er velkommen som frivillig medarbejder i KSA. Se Om KSA. Det er ikke et krav, at man er medlem af en af de tilsluttede kirker eller menigheder.

Overvej, hvilken opgave du vil passe ind i, og:

Velkommen til at give en kærlig hånd med!

Tak til vores støtter: