Frivillige som hjælper i hverdagen

Klik ind på et af vore områder og se, hvad vi hjælper med:

Under punktet Kontakt os finder du de nødvendige oplysninger for at komme videre.

Vi hjælper med:

Hovedpartner / Økonomisk rådgivning: Tak til

Økonomisk rådgivning

Der er pt. mindst 1,5 måneds ventetid. Rådgivningen foregår i lokaler med god afstand i Silkeborg by.

Har du brug for hjælp til at få overblik over din økonomi og få lagt et budget, så kan vores frivillige rådgivere hjælpe dig. Vi kan også give dig ideer til en bedre udnyttelse af dit rådighedsbeløb.

Hvis du har gæld, kan vi evt. hjælpe dig med at indgå aftaler med kreditorer. Vi vil gerne give dig redskaber, støtte og opbakning til at forbedre din økonomiske situation. Læs mere om Økonomisk rådgivning her

Hovedpartner / Praktisk hjælp::

Praktisk hjælp

Er du ramt af omstændigheder i livet, som gør at de praktiske opgaver er blevet uoverskuelige, kan du søge om gratis hjælp hos os. Vi hjælper i det omfang vi kan, som regel et par timer. Vi hjælper med flytninger, ophængning af lamper, gardiner eller andre nødvendige opgaver.

De frivillige kommer altid i teams og hjælper i det meste af Silkeborg kommune, med undtagelse af Them. Hvis vi vurderer din ansøgning som en passende frivillig opgave, går der mindst 14 dage, fra du søger hjælp til vi kan hjælpe. Nogle gange lykkedes det ikke at finde et team eller vi henviser vi til andre tilbud.

Vi vurderer din ansøgning ud fra flg. kriterier:

1 Hjælp til selvhjælp. Du skal selv være til stede og deltage så meget du kan. Skriv i formularen i hvilket omfang det er muligt.

2 Værdigt trængende. Har du økonomi til selv at betale hjælp, så henviser vi til den mulighed.

3 Netværk. Har du kvalificerede i dit netværk, der kan hjælp, så spørg dem først? eller inviter dem til at hjælpe sammen med os.

Vi har brug for at vide

Hvorfor du har bruge for hjælp? 

Hvad du har brug for hjælp til? (Omfanget)

Kontakt evt. Signe koordinator for “Praktisk Hjælp” på tlf. 2916 2914 for mere info. Eller udfyld formularen nedenstående så kontakter vi dig.

Du kan ansøge om praktisk hjælp her

Hovedpartner / Maddeling:

Maddeling

Frivillige teams leverer ca. 3 gange månedligt, tilberedte overskuds måltider til udsatte familier henvist fra kommunen. Måltiderne er fra “Sponsormiddage” fra lokale fodbold og håndbold klubber. Maden leveres gennem ca. 9 måneder og indenfor Silkeborg-by skiltet.

Kommunale medarbejdere indstiller primært til dette tilbud via vores Projektleder på jvl@blaakors.dk

Nyttige informationer til Madmodtagere:

Modtagere vil få en SMS senest 2 dage inden maden ankommer. Maden skal enten spise det med det samme eller køles ned så hurtigt muligt. Varm mad skal varmes op til over 75 grader, inden det spises.

Vi står inde for, at fødevarerne er friske på afleveringstidspunktet.

Hovedpartner / Medvandring: Tak til

Medvandring

Støtte, varme og forståelse fra et medmenneske kan lette hverdagen. Er du presset af sygdom, skilsmisse, arbejdsløshed eller andet og står alene, kan du måske have glæde af en medvandrer. Sammen kan I følges et stykke af livets vej, tale om dine bekymringer og udfordringer, og I kan glæde jer over de små sejre.

Sammen med et andet menneske kan du måske bedre overskue situationen.

Henvendelse vedr. medvandring- til Gitte Eriksen: gitte@oasekirken.dk / tlf.: 61 39 61 00.

Eller ansøg digitalt om en medvandrer her

Hovedpartner / Familiehjælp:

Familiehjælp

Familiehjælpen er et gratis tilbud til gravide og nybagte mødre. Vi kan også støtte jer, som har lidt ældre børn.


Familiehjælperen kan:

• Lytte og samtale
• Hjælpe med struktur og overblik i hverdagen
• Hjælpe med mindre praktiske opgaver
• Hygge og gøre ting sammen med dig
• Gå tur med barnet, så du kan sove lidt
• Hjælpe med at forberede barnets ankomst
• Introducere til nye netværk, eller andet I aftale

En familiehjælper er oftest en kvinde med erfaring med graviditet, børn og familie-hverdagsliv, som kan tilbyde at komme et par timer om ugen i en periode på op til et år.

Interesserede kan henvende sig til projektleder for Familiehjælpen
Gitte Eriksen: gitte@oasekirken.dk / tlf.: 6139 6100

Du kan ansøge om familiehjælp her

Hovedpartner / TVRZ: Tak til

TVRZ

TVRZ er aktivitetsevents og samvær for børn ved beboerhuset Kejlstrupvej. De frivillige i TVRZ brænder for at give børnene en sjov dag med gode aktiviteter, venlighed og gæstfrihed i et boligområde, hvor mange kæmper med meget. TVRZ afvikles 10 gange fra marts til november og der er ca.100 besøgende børn afhængig af vejret. Eventene annonceres på Facebook. Læs mere om TVRZ her

Måske svarer tilbuddene fra KSA ikke til dine behov. Herunder giver vi derfor henvisninger til andre muligheder for hjælp fra kristne kirker og organisationer.

Du er også velkommen til at kontakte os direkte om dit problem. Måske kan vi hjælpe dig videre.

Andre muligheder:

Blå Kors tilbyder hjælp til bl. a. misbrugere, hjemløse, familier, børn og unge.
Læs mere om Blå Kors.

Kirken ved Søerne og LM åbner hver uge dørene til  Legestuen Puppen: 0-3 år
og Legestuen Sommerfuglen: 3-6 år
Læs mere om legestuerne her

Borgerkirken: Parkursus “7 dates”: Kurset henvender sig til par, som har lyst til at gøre deres parforhold endnu bedre. Det er både for samlevende og gifte par, uanset hvor lang tid man har været sammen!
Læs mere om parkursus “7 dates” her.

Silkeborg Oasekirkes inviterer månedligt til fælles spisning, ugentlig til Kvinde cafe og i legestue
Læs mere om Oasekirkens fællesskaber her.

Silkeborg Frikirke indbyder hver anden tirsdag familier i udsatte livssituationer, til fælleskab, mad og aktiviteter læs mere i FamilieNetværk her

Tak til vores støtter: