Vi hjælper i hverdagen

Hvis du har brug for en hjælpende hånd eller nogle at tale med, så henvend dig frimodigt til Kirkernes Sociale Arbejde. Vi hjælper i hele Silkeborg kommune, i det omfang der er frivillige i dit område.

Klik ind på et af vore fokusområder og se, hvad vi hjælper med:

Under punktet Kontakt os finder du de nødvendige oplysninger for at komme videre.

Vi hjælper med:

Hovedpartner / Økonomisk rådgivning:

Økonomisk rådgivning

Har du brug for hjælp til at få overblik over din økonomi og få lagt et budget, så kan vi hjælpe dig. Vi kan også give dig ideer til en bedre udnyttelse af dit rådighedsbeløb. Hvis du har gæld, kan vi evt. hjælpe dig med at indgå aftaler med kreditorer. Vi vil gerne give dig redskaber, støtte og opbakning til at forbedre din økonomiske situation.
Hovedpartner / Praktisk hjælp::

Praktisk hjælp

Står du alene og er de praktiske opgaver blevet uoverskuelige, så kan vores frivillige teams måske hjælpe et par timer. Vi yder gratis hjælp med oprydning, ophængning af hylder, lamper, gardiner, småreparationer og flytning.

Vi yder hjælp til selvhjælp, du er aktiv sammen med os i opgaven og måske lærer du arbejdsgange, der kan give dig et større overblik. Vi yder engangshjælp til borgere, som ikke har penge til at købe hjælp, og som ikke har andre der kan hjælpe.

Vores teams rykker primært ud i Silkeborg by og nærområderne, samt Gjern, Voel, Ans og Grønbæk.

Du kan ansøge om praktisk hjælp her

Hovedpartner / Maddeling:

Maddeling

Et samarbejde mellem KSA og BSV-Silkeborg.

KSA har mulighed for at levere mad til dig/din familie fra overskuddet af BSV’s sponsormiddage i Jysk Arena (håndbold). Maden leveres på dage, hvor BSV spiller hjemmekampe. Modtagere skal bo indenfor Silkeborg-byskiltet.

Modtagere vil få en sms senest 2 dage inden maden ankommer. Når du modtager maden skal du enten spise det med det samme eller køle det ned så hurtigt som muligt. Varm mad skal varmes op til over 75 grader, inden det spises. Vi står inde for, at fødevarerne er friske på afleveringstidspunktet.

Hvis du er interesseret, så henvend dig til KSA’s projektleder
Janni Vendelbo Lauridsen: jvl@blaakors.dk / tlf. 91 16 80 17.
Der bliver foretaget en vurdering af, om du/din familie kan komme i betragtning som modtagere.

Hovedpartner / Medvandring:

Medvandring

Støtte, varme og forståelse fra et medmenneske kan løse mange problemer. Er du presset af skilsmisse, arbejdsløshed, misbrug, sygdom eller andet, kan du måske have glæde af en medvandrer.
I kan følges med hinanden et stykke vej. Sammen med et andet menneske kan du måske bedre overskue situationen.
I kan tale sammen om dine bekymringer og udfordringer, og I kan glæde jer sammen over dine sejre.

Henvendelse vedr. medvandrer-ordningen til Gitte Eriksen: gitte@oasekirken.dk / tlf.: 61 39 61 00.

Du kan også ansøge om en medvandrer her

Hovedpartner / Familiehjælp:

Familiehjælp

Familiehjælpen er et tilbud til gravide og nybagte mødre.
 
Familiehjælperen tilbyder at støtte dig i forhold til at blive og være mor. Hun kan f.eks. tilbyde at…
 
– lytte og samtale.
– hjælpe med at forberede barnets ankomst – hvad er godt at ordne inden fødslen?
– skabe struktur og overblik i hverdagen.
– gå en tur med barnet og evt. søskende, så du kan sove lidt.
– hjælpe med husligt arbejde, fx lave mad, lægge tøj sammen, rydde lidt op.
– kontakt til offentlige instanser og hjælpe med at forstå breve.
– evt. følge med til lægen eller til møder.
– hygge med dig og gøre ting sammen med dig, som I har lyst til.
– introducere til nye netværk, hvis der er et behov.

En familiehjælper er en kvinde med erfaring med graviditet, børn og familie-hverdagsliv, som kan tilbyde at komme et par timer om ugen i en periode på op til et år.

Interesserede kan henvende sig til projektleder for Familiehjælpen
Gitte Eriksen: gitte@oasekirken.dk / tlf.: 61 39 61 00.

Du kan ansøge om familiehjælp her

Hovedpartner / TVRZ:

TVRZ

TVRZ er aktivitetstilbud og samvær for 8-13-årige børn på Reseda og Lupinvej Silkeborg. Formålet er at skabe relationer på tværs af nationalitet, etnisk baggrund, alder, køn og religion gennem gode oplevelser. Gennem 10 år har TVRZ stået for sommerferieaktiviteter for børn i udsatte boligområder. I 2018 er TVRZ udvidet til, også at være aktivitetsevent på lørdage for samme målgruppe.

TVRZ er i sommerferien besøgt af ca.150 børn mens TVRZ-event tiltrækker færre børn. Vi arbejder løbende på at udvikle rammerne for TVRZ, så endnu flere børn kan vælge det gode alternativ at være en del af et aktivt udviklende miljø, som TVRZ i stedet for en dag passiv dag bag en skærm.

De frivillige i TVRZ er unge, som brænder for at give børnene en sjov dag med en god tone.

Se evt. mere om Sommer TVRZ på TVmidtvest og TV2østjylland

Måske svarer tilbuddene fra KSA ikke til dine behov. Herunder giver vi derfor henvisninger til andre muligheder for hjælp fra kristne kirker og organisationer.

Du er også velkommen til at kontakte os direkte om dit problem. Måske kan vi hjælpe dig videre.

Andre muligheder:

Blå Kors tilbyder hjælp til bl. a. misbrugere, hjemløse, familier, børn og unge.
Læs mere om Blå Kors.

Kirken ved Søerne og LM. Legestuen Puppen: 0-3 år
og Legestuen Sommerfuglen: 3-6 år
Læs mere om legestuerne her.

Borgerkirken: Parkursus “7 dates”: Kurset henvender sig til par, som har lyst til at gøre deres parforhold endnu bedre. Det er både for samlevende og gifte par, uanset hvor lang tid man har været sammen!
Læs mere om parkursus “7 dates” her.

Silkeborg Oasekirkes sociale arbejde – praktisk hjælp, fællesspisning, ud i det blå, besøgsvenner, økonomisk rådgivning, rådgivning og samtalegrupper, julepakker, juleaften.
Læs mere om Oasekirkens sociale arbejde her.

Tak til vores støtter: