Vi hjælper i hverdagen

Corona HjælpeNetværk erstatter for en tid vores andre indsatser.
Her kan du få hjælp til dagligvareindkøb eller afhentning af medicin på apoteket af frivillige


• hvis du er i karantæne
• hvis du selv har valgt at holde dig hjemme pga. alvorlig sygdom
• hvis du er over 80 år eller er meget påvirket af en kronisk sygdom, og derfor helst skal blive hjemme

Søg hjælp i KSA på tlf. 91168012

Så matchet ér vi dig med en lokal frivillig fra Kirkernes Sociale Arbejde, som kontakter dig.

KSA-frivillige er sammen med Røde Kors frivillige, en del af et HjælpeNetværket som også hjælper Silkeborg kommune. KSA tager ansvaret for at de frivillige i HjælpeNetværket er ansvarlige registrerede frivillige, med et godt helbred. Kirkernes Sociale Arbejde instruerer de frivillige i hvordan hjælpen, foretages uden kontakt og uden smittefare, for både den frivillige og borgeren. Vores frivillige rykker primært ud i Silkeborg by og nær områderne samt Gjern, Voel, Ans og Grønbæk.
Hjælp af andre veje

Man kan evt. handle fødevarer online, aftale med den lokale købmand at bringe varer ud eller lign. På følgende FB. gruppe Corona HjælpeNetværk kan man  evt. selv etablere kontakt til en hjælper ved at lave et opslag. Har du brug for en hjælpende hånd eller nogle at tale med, så henvend dig frimodigt til Kirkernes Sociale Arbejde. 

Klik ind på et af vore områder og se, hvad vi hjælper med:

Under punktet Kontakt os finder du de nødvendige oplysninger for at komme videre.

Vi hjælper med:

Hovedpartner / Økonomisk rådgivning:

Økonomisk rådgivning

Er midlertidigt indstillet:

Har du brug for hjælp til at få overblik over din økonomi og få lagt et budget, så kan vi hjælpe dig. Vi kan også give dig ideer til en bedre udnyttelse af dit rådighedsbeløb. Hvis du har gæld, kan vi evt. hjælpe dig med at indgå aftaler med kreditorer. Vi vil gerne give dig redskaber, støtte og opbakning til at forbedre din økonomiske situation.

Hovedpartner / Praktisk hjælp::

Praktisk hjælp

Grundet Corona er vores almindelige Praktisk hjælp indsats indstillet.

I stedet tilbyder frivillige i Corona Hjælpenetværk hjælp til dagligvareindkøb, eller afhentning af medicin på apoteket af frivillige

  • hvis du er i karantæne
  • hvis du selv har valgt at holde dig hjemme pga. alvorlig sygdom
  • hvis du er over 80 år eller er meget påvirket af en kronisk sygdom, og derfor helst skal blive hjemme 

Hjælpen kan du få af frivillige fra Røde Kors og Kirkernes Sociale Arbejde.
Ring til Hjælpenetværket på tlf. 91168017, eller søge hjælp via linket, så vil du blive matchet med en lokal frivillig.

Du kan også forhøre dig hos din lokale dagligvarebutik, som måske bringer varer ud. Eller vi kan hjælpe dig med at bestille mad på nettet.

Vores frivillige hjælper primært i Silkeborg by og nærområderne, samt Gjern, Voel, Ans og Grønbæk.

Du kan ansøge om praktisk hjælp her

Hovedpartner / Maddeling:

Maddeling

Grundet Corona er vores indsats indstillet.

Frivillige team leverer ca. 3 gange månedligt, tilberedte overskuds måltider til udsatte familier. Måltiderne er fra "Sponsormiddage" og fra 3 lokale fodbold og håndbold klubber. Maden leveres gennem 9 måneder og kun indenfor Silkeborg-byskiltet.

Kommunale medarbejdere indstiller til dette tilbud via vores Projektleder på jvl@blaakors.dk

Praktiske informationer til Madmodtagere:

Modtagere vil få en SMS senest 2 dage inden maden ankommer. Maden skal enten spise det med det samme eller køles ned så hurtigt muligt. Varm mad skal varmes op til over 75 grader, inden det spises.

Vi står inde for, at fødevarerne er friske på afleveringstidspunktet.

Hovedpartner / Medvandring:

Medvandring

Vi tager midlertidigt ikke imod ansøgninger, om at få en medvandrer.

Støtte, varme og forståelse fra et medmenneske kan løse mange problemer. Er du presset af skilsmisse, arbejdsløshed, misbrug, sygdom eller andet, kan du måske have glæde af en medvandrer.
I kan følges med hinanden et stykke vej. Sammen med et andet menneske kan du måske bedre overskue situationen.
I kan tale sammen om dine bekymringer og udfordringer, og I kan glæde jer sammen over dine sejre.

Henvendelse vedr. medvandrer-ordningen til Gitte Eriksen: gitte@oasekirken.dk / tlf.: 61 39 61 00.

Du kan også ansøge om en medvandrer her

Hovedpartner / Familiehjælp:

Familiehjælp

Familiehjælpen er et tilbud til gravide og nybagte mødre.
 
Familiehjælperen tilbyder at støtte dig i forhold til at blive og være mor. Hun kan f.eks. tilbyde at…
 
– lytte og samtale.
– hjælpe med at forberede barnets ankomst – hvad er godt at ordne inden fødslen?
– skabe struktur og overblik i hverdagen.
– gå en tur med barnet og evt. søskende, så du kan sove lidt.
– hjælpe med husligt arbejde, fx lave mad, lægge tøj sammen, rydde lidt op.
– kontakt til offentlige instanser og hjælpe med at forstå breve.
– evt. følge med til lægen eller til møder.
– hygge med dig og gøre ting sammen med dig, som I har lyst til.
– introducere til nye netværk, hvis der er et behov.

En familiehjælper er en kvinde med erfaring med graviditet, børn og familie-hverdagsliv, som kan tilbyde at komme et par timer om ugen i en periode på op til et år.

Interesserede kan henvende sig til projektleder for Familiehjælpen
Gitte Eriksen: gitte@oasekirken.dk / tlf.: 61 39 61 00.

Du kan ansøge om familiehjælp her

Hovedpartner / TVRZ:

TVRZ

TVRZ er aktivitetstilbud og samvær for 8-13-årige børn på Reseda og Lupinvej Silkeborg. Formålet er at skabe relationer på tværs af nationalitet, etnisk baggrund, alder, køn og religion gennem gode oplevelser. Gennem 10 år har TVRZ stået for sommerferieaktiviteter for børn i udsatte boligområder. I 2018 er TVRZ udvidet til, også at være aktivitetsevent på lørdage for samme målgruppe.

TVRZ er i sommerferien besøgt af ca.150 børn mens TVRZ-event tiltrækker færre børn. Vi arbejder løbende på at udvikle rammerne for TVRZ, så endnu flere børn kan vælge det gode alternativ at være en del af et aktivt udviklende miljø, som TVRZ i stedet for en dag passiv dag bag en skærm.

De frivillige i TVRZ er unge, som brænder for at give børnene en sjov dag med en god tone.

Se evt. mere om Sommer TVRZ på TVmidtvest og TV2østjylland

Måske svarer tilbuddene fra KSA ikke til dine behov. Herunder giver vi derfor henvisninger til andre muligheder for hjælp fra kristne kirker og organisationer.

Du er også velkommen til at kontakte os direkte om dit problem. Måske kan vi hjælpe dig videre.

Andre muligheder:

Blå Kors tilbyder hjælp til bl. a. misbrugere, hjemløse, familier, børn og unge.
Læs mere om Blå Kors.

Kirken ved Søerne og LM. Legestuen Puppen: 0-3 år
og Legestuen Sommerfuglen: 3-6 år
Læs mere om legestuerne her.

Borgerkirken: Parkursus “7 dates”: Kurset henvender sig til par, som har lyst til at gøre deres parforhold endnu bedre. Det er både for samlevende og gifte par, uanset hvor lang tid man har været sammen!
Læs mere om parkursus “7 dates” her.

Silkeborg Oasekirkes sociale arbejde – praktisk hjælp, fællesspisning, ud i det blå, besøgsvenner, økonomisk rådgivning, rådgivning og samtalegrupper, julepakker, juleaften.
Læs mere om Oasekirkens sociale arbejde her.

Tak til vores støtter: