Covid19 retningslinjer

Vi henstiller til at man som frivillig, følger myndighedernes anbefalinger.

Vi opfordrer til, at man i særlig grad viser hensyn og er forsigtige, hvis den frivillige eller den der modtager hjælp er i særlig risikogruppe. Dvs. holder 1 m afstand (2 m hvis den frivillige eller den der modtager hjælp er i særlig risikogruppe)

Det er helt acceptabelt, hvis frivillige, der selv er i risikogruppe, siger fra til en opgave, eller udfører den på en anden måde end tidligere.

Særlige retningslinjer på de enkelte områder
Medvandrerordningen og Familiehjælpen

Under hensyntagen til de nuværende retningslinjer vil de fleste medvandrerforløb og familiehjælps møder kunne fortsætte, som inden Covid 19.

I de tilfælde, hvor det ikke er forsvarligt, opfordrer vi til, at man holder kontakten på anden måde. Er man i tvivl, er man altid velkommen til at henvende sig til Gitte Eriksen. I særlige tilfælde kan familiehjælpere også få vejledning fra "Sundhedsplejen i Silkeborg Kommune"

Økonomisk Rådgivning

Fremadrettet kommer vi til at tilbyde hjælp og rådgivning i kirkerne og rundt i byen på kommunale kontorer, hvor der kan holdes den sikkerhedsmæssige afstand der afsprittes.

Sjov på TVRZ

Projektlederen på TVRZ, holder sig løbende opdateret ifht. "Sundhedsstyrelsen anbefalinger

Endvidere er vi i dialog med "Socialstyrelsens Hotline" om hvordan vi forsvarligt kan afholde "Sjov på TVRZ for mange børn"

Kontakt Janni V. Lauridsen for mere info

Maddeling

Maddeling er pt.  Indstillet grundet Covid 19

Praktisk Hjælp

Grundet Covid 19 situationen i lokalområdet kan man pt. ikke søge hjælp til oprydning og rengøring. 

Hjælp til flytninger ydes  kun i det omfang tingene er pakket og kasserne sat uden for døren.

Der kan fortsat søges hjælp til ophængning af diverse.

Tak til vores støtter: