KSA og Covid 19

Vi henstiller til at man som frivillig, følger myndighedernes anbefalinger.

Vi opfordrer til, at man i særlig grad viser hensyn og er forsigtige, hvis den frivillige eller den der modtager hjælp er i særlig risikogruppe. Dvs. holder 1 m afstand (2 m hvis den frivillige eller den der modtager hjælp er i særlig risikogruppe)

Særlige retningslinjer på de enkelte områder
Medvandrerordningen og Familiehjælpen

Under hensyntagen til de nuværende retningslinjer vil de fleste medvandrerforløb og familiehjælps møder kunne fortsætte, som inden Covid 19.

I de tilfælde, hvor det ikke er forsvarligt, opfordrer vi til, at man holder kontakten på anden måde. Er man i tvivl, er man altid velkommen til at henvende sig til Gitte Eriksen. I særlige tilfælde kan familiehjælpere også få vejledning fra “Sundhedsplejen i Silkeborg Kommune”

Den borger man hjælper, tæller ikke med i den sociale boble på 5 man anbefaler. Vores indsatser er at højt prioteret socialt arbejde.

Økonomisk Rådgivning

Økonomisk Rådgivning er midlertidigt indstillet, da Økonomisk Rådgivning er nedlukket i de perioder hvor kommunens medarbejdere, ikke må deltage grundet corona restriktioner.  

Du må forvente mindst 3 måneders ventetid, fra du søger om hjælp.

Når vi kommer igang igen, vil vi tilbyde hjælp og rådgivning i kirkerne og rundt i byen på kommunale kontorer, hvor der kan holdes den sikkerhedsmæssige afstand der afsprites.

 

Sjov på TVRZ

Projektlederen på TVRZ, holder sig løbende opdateret ifht. “Sundhedsstyrelsen anbefalinger” 

Endvidere er vi i dialog med “Socialstyrelsens Hotline” om hvordan vi forsvarligt kan afholde “Sjov på TVRZ for mange børn” og hvornår vi kan komme igang i 2021.

Kontakt Janni V. Lauridsen for mere info

Maddeling

Maddeling er pt.  Indstillet grundet Covid 19

Praktisk Hjælp

Grundet Covid 19 situationen i lokalområdet kan man pt. ikke søge hjælp til oprydning og rengøring. 

Hjælp til flytninger ydes  kun i det omfang tingene er pakket og kasserne sat uden for døren.

Der kan fortsat søges hjælp til ophængning af diverse.

Tak til vores støtter: