165 frivillige på seks teams

Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg vokser

Vi er nu i alt 165 frivillige på de seks teams. Og ca. 200 familier har fået hjælp siden juni sidste år. Og KSA smitter: Kirker flere steder i landet henvender sig for at blive inspireret til at gøre noget lignende, der hvor de er.

Familiehjælpen

7 gravide kvinder har taget imod tilbud om besøg af en familie-hjælper.
Men vi har en del frivillige kvinder, der er ledige. Derfor udvides tilbuddet. Vi har aftalt med sundhedsplejen, at vi efter sommerferien går ud og tilbyder hjælpen også til familier, hvor yngste barn er op til et år. Det vil ske ved at sundhedsplejersken, som kommer i hjemmet, vil tilbyde Familie-hjælpen, hvis hun vurderer, at familien har brug derfor. Vi forventer, at flere vil tage imod det gode tilbud.

Økonomisk rådgivning

Teamet har rådgivet 60 familier/borgere siden 1. juni sidste år.
Johannes Skårhøj, som er teamleder siger sådan:
Vi oplever generelt arbejdet som meget meningsfuldt. Der er ingen tvivl om, at medborgerne er meget glade for vores hjælp, og at vi løfter en tung byrde af deres skuldre. Herved får de mere overskud til at takle andre udfordringer i deres liv. Ofte deltager en mentor fra kommunen i møderne. Dette bidrager positivt til den økonomiske rådgivning, dels fordi vi ofte får et mere helt indtryk af borgeren, og dels fordi mentoren efterfølgende kan følge op på vores rådgivning. Vi har et rigtigt godt samarbejde med kommunen.

Mad-deling

Vi har nu delt mad ud til i et år. Maden er overskud fra sponsormiddage i BSV i Jysk Arena. 3 madhold fordeler arbejdet imellem sig. Maden er blevet kørt ud til 13 adresser i Silkeborg. Mange er taknemmelige, og der er god stemning i BSV over, at deres overskudsmad ikke smides væk, men mætter nogle maver. Vi vil gerne have et 4. madhold, da der bliver lidt flere kampe det næste år.

Praktisk Hjælp

63 familier har fået praktisk hjælp i løbet af det sidste år.
Brugerne giver udtryk for glæde og taknemlighed for hjælpen, der ikke kun er praktisk hjælp, men også hjælp til overskud og overblik, når store, uoverskuelige opgaver finder en løsning. Det giver ofte energi og overblik til at klare andre udfordringer.
Og medarbejderne oplever stor glæde ved mødet med disse mennesker.

Medvandrerforløb

Relationer betyder meget for os mennesker. Desværre er mange i dag fattige på gode relationer. Derfor er det virkelig godt, at der i år har været/er i alt 45 medvandrerforløb.
Ofte giver medvandrerforløbet gensidig glæde og mening. En medvandrer siger: “Det er livsbekræftende og giver mening at være medvandrer. Det er givende og ind i mellem udfordrende. Det er specielt at blive lukket ind i et andet menneskes liv på godt og ondt.”
En anden fortæller: “Jeg er glad for at kunne hjælpe et ungt menneske, som har brug for hjælp. Jeg får nogle perspektiver på livet, som jeg ikke havde tænkt på, før jeg begyndte som medvandrer.”
De frivillige og dem de vandrer med har i foråret været inviteret på en tur til Jesperhus Blomsterpark. Desuden har mange medvandrere i foråret deltaget i en kursusaften om konflikthåndtering.

Kontaktfamilier for flygtninge

Der er nu 15 match mellem kontaktfamilier og flygtninge. De var også inviteret med på turen til Jesperhus Blomsterpark. Det var en dejlig dag, hvor mange relationer blev udbygget. Vi er stadig i overvejelser om, hvordan vi kan hjælpe flygtninge, der kommer til vores område, bedst muligt. Bl.a. arbejder Kirken ved Søerne på at arrangere noget fællesspisning i efteråret for deres kontakt- og flygtningefamilier.

Tak til vores støtter: